Советниците на СДСМ не се против битолскиот референдум