Не е изградена индустриската зона во село Речица, Куманово