Извештајот на Прибе тежи од аргументи

Функционер не смее да изрази фрапираност од чуварите на јавниот интерес