Наспроти тврдењето на Китанов, проблемот со автопатот не е кај возачите