Пробиен и новиот рок за катната гаража кај Центарот на холокаустот

Хроника за една нереализирана инвестиција: 5000 вработувања преку “Веибо – груп”

Неисполнето: Не може да се закаже регистрација на возила по електронски пат

Исполнето: ФЗОМ поблиску до граѓаните

Неисполнето: Не е воспоставен ЦЕРТ-тим за управување со сајбер напади

ВМРО-ДПМНЕ: Стажирање на Македонци од соседните земји и дијаспората во Македонија

Цел на овој проект е доближување на младите од дијаспората до Република Македонија. Предвидено е учество да земат студенти во завршните години на студирање, припадници на македонските заедници во соседните држави и во дијаспората. Истите ќе стажираат и земат учество во работните активности на државните институции во Македонија, поточно во оние институции кои ја третираат областа поврзана со нивните образовни квалификации. Буџет: 7.500.000 денари Рок: [2015]   Образложение: Можноста за стажирање на Македонци од соседните земји и дијаспората во Република Македонија,…

ВМРО-ДПМНЕ: Воспоставување на инфо-центар 24/7 во рамките на Министерството за надворешни работи

ВМРО-ДПМНЕ: Реконструкција на Здравствен дом Крива Паланка

Предвидена е целосна реконструкција и адаптација на сутеренскиот простор со површина од 500 м2, во кој ќе се сместат ургентен центар, амбуланти, лабораторија, перална и стерилизација, тоалети и гардероби за персонал. Исто така, ќе се изврши замена на подови, тавани, ѕидни облоги, прозори и врати, како и замена на целокупната инсталација. Во рамки на истиот објект ќе се изврши и замена на кровот и кровната конструкција и ќе се изведе комплетно нова термофасада. Буџет: 21.183.600 денари Рок: [2014 година] Образложение:…

ВМРО-ДПМНЕ: Ремонт на железничката пруга Ногаевци – Градско – Неготино

Овој зафат е дел од проектот за ремонт на три делници од железничкиот Коридор 10, со средства обезбедени од Европската банка за обнова и развој. Реализацијата на овој проект е во насока на зголемување на безбедноста, како и зголемување на брзината на движење на возовите до максимални 120 km/h на делницата во должина од 30 км. Буџет: 9.400.000 евра [Рок: 2014 година]   Образложение: Реконструкцијата на пругата Ногаевци – Неготино почна на 27 декември 2013 година. Министерот за транспорт и врски,…

ВМРО-ДПМНЕ: Билети за повеќе патувања

Овој проект предвидува покрај постојните месечни, повратни и билети во еден правец воведување на нов тип на билети со можност за повеќе патувања (10 патувања).Со издавањето на овој билет МЖ Транспорт АД ќе одобрува 30% попуст од редовната цена за истиот број на патувања. На овој начин ќе се овозможи поголема флексибилност на МЖ Транспорт АД да излезе во пресрет на барањата на граѓаните кои ги користат услугите повеќе пати во месецот, но премалку да можат да извадат месечен билет…

ВМРО-ДПМНЕ: Рехабилитација, надградба и реконструкција на поголемите железнички станици

Со рехабилитирање и реконструкција на дел од постојните железнички станици на Коридор 10 и кракот 10-д согласно добрите практики во ЕУ, се овозможува поквалитетна и побрза услуга за патниците, ќе се воведат современи системи за сигнализација и информирање на патниците и ќе се овозможи зголемена безбедност и сигурност на пероните, а посебно внимание ќе се посвети на луѓето со специјални потреби на кои ќе им се олесни пристапот до објектот и во него. Проектот ги опфаќа железничките станици во Велес,…

ВМРО-ДПМНЕ: Имплементација на законот за постапување со бесправно изградени објекти

ВМРО-ДПМНЕ: Реконструкција на регионален пат Радовиш – Конче – Лубница

ВМРО-ДПМНЕ: Реконстуркција на регионален пат Струга – Дебар

ВМРО-ДПМНЕ: Реконструкција на регионалниот пат Кавадарци – Мушов гроб

ВМРО-ДПМНЕ: Реконструкција на регионалниот пат Анѓелци-Вељуса

ВМРО-ДПМНЕ: Доизградба на клучката Брвеница

ВМРО-ДПМНЕ: Усогласување на Закон за кривична постапка