Не е изградена спортска сала во ОУ „Јоаким Крчоски“ во Волково

Заменет е кровот на градинката „Детелинка“ во Ѓорче Петров

Фекалната канализација во Волково, Кисела Јабука и Стопански Двор не е доизградена

Општина Ѓорче Петров не ги заврши сите детални урбанистички планови

Отворена нова градинка во Дексион

Не е изграден кружен тек на улиците „Ѓорче Петров“ и „Македонска војска“

Ѓорче Петров – Општина со слаб локален економски развој

Сокол Митровски

Средното училиште Кочо Рацин сè уште чека нова зграда

Изграден кружниот тек кај Порта Влае

Сменет кровот на ОУ „Мирче Ацев“, но не и на ОУ „Ѓорче Петров“

Индустриските зони во Ѓорче Петров на големо најавувани, па заборавени