ОУ „Александар Здравковски“ во Јегуновце не доби спортска сала

Изграден резервоарот за вода во село Сиричино