Базенот во Пробиштип е реконструиран

Реконструкцијата на улицата „11 Октомври“ во Пробишптип доцни четири години