Индустриска зона Визбегово не е урбанизирана и нема инфраструктура

Мала Речица е се уште без основно училиште

Ништо од проектот „АРМ мој вистински дом“

Не е изградена индустриската зона во село Речица, Куманово

Асфалтирани внатрешните улиците во село Симница

Не е изградена спортска сала во Бутел 2

Учениците во Миравци добија нова спортска сала

Изградбата на градинката во Кавадарци доцни три години

Почна регулацијата на Виничка Река

Сè уште нема автомати за издавање документи

Не е изградена регионалната градинка во Општина Теарце

Неготино доби нов тениски терен

Улицата „Даме Груев“ не стана булевар

Во Василево асфалтирана улицата во Нова Маала

Во Бутел се изградени три повеќенаменски игралишта

Споменикот на Мајка Тереза на плоштадот во Скопје сè уште се гради

Не е изградена спортска сала во ОУ „Јоаким Крчоски“ во Волково

Изградена е нова спортска сала во населбата Ченто