ИНФОГРАФИК: Од светската цена на нафтата до домашната цена на дизелот

Фото: Flickr

Акцизата е најголема давачка од вкупно седумте кои ја надградуваат цената на дизелот во земјава

 

 

 

Објавените визуелизации се дел од проектот D.A.T.A. – Data Analytics for Transparency and Accountability имплементиран од Фондацијата за интернет и општество „Метаморфозис“.

Овој проект е делумно поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и заклучоците или препораките изнесени овде се на имплементаторите/авторите, и не ги одразуваат оние на Владaта на САД.