Пензиите се усогласуваат двапати годишно, но нема вонредно зголемување

  Двапати годишно пензиите ќе ги зголемуваме согласно порастот на платите и трошоците. На крајот на годината Владата ќе носи одлука за вонредно зголемување на пензиите [Извор: Изборна програма на СДСМ, (2016), „План за живот во Македонија“ (стр.109);] ОБРАЗЛОЖЕНИЕ: Ова…