Укинато електронското полагање на ловечки испит

  ВЕТУВАЊЕ: Ќе го укинеме полагањето на ловечкиот испит по електронски пат и ќе формираме комисија која експедитивно и навремено ќе ги организира полагањата на испитите. [Извор: Изборна програма на СДСМ: „План за живот во Македонија“  (стр. 105) , датум:…