Направени се чекори за поголема транспарентност на јавната администрација

  Ветување: Транспарентност на јавната администрација Адекватно информирање на јавноста Објавување на информации од јавен карактер  [Изборна програма на ДУИ „Платформа 2016-2020“  стр.3, датум: декември 2016 ]   ОБРАЗЛОЖЕНИЕ: Во платформата на ДУИ во делот „Јавна администрација“ (стр.3) каде се…

Рокот за информации од јавен карактер уште чека да биде преполовен

  Ќе го преполовиме од 30 на 15 дена законскиот рок за одговор на барањата за пристап до информации од јавен карактер според искуствата во Хрватска, Латвија, Србија, институциите на ЕУ и други. Секоја информација ќе биде достапна за 15…