Не е намалена фирмарината за микро фирмите

  Ветување: Ќе ја намалиме фирмарината за претпријатијата со помалку од 5 вработени. [Извор: Програма на СДСМ за парламентарните избори 2016 година „План за живот во Македонија“, страна 211]   ОБРАЗЛОЖЕНИЕ: Ветувањето на СДСМ дека ќе ја намали фирмарината за…