Владата прави чекори за растоварување на учениците

  Владата ќе води политика за растеретување на наставните содржини и намалување на оптовареноста на учениците во основното и во средното образование.   ОБРАЗЛОЖЕНИЕ: Владата на РМ во својата Програма за работа, во делот посветен на образованието, насловена како „Образование…