Владата со доцнење од три месеци го усвои стратешкиот документ за добро управување

  Ветување: Во првите шест месеци Македонија ќе има Стратегија за добро управување, којашто ќе гарантира зголемена транспарентност на сите државни институции, задолжителни консултации со граѓаните, бизнис-заедницата и граѓанските организации и засилена контролна улога на Собранието [Извор: Предизборна програма на…