Партиципација за болничко лекување сè уште плаќаат мнозинството граѓани

  Во преизборната програма „Живот во Македонија“, СДСМ го даде и следното ветување: Ќе обезбедиме целосно бесплатно болничко лекување за сите осигуреници. За таа цел, ќе ја укинеме партиципацијата за болничко лекување. [Извор: СДСМ – Живот во Македонија (стр.226), датум:…