Не е воведена можноста за предвремено пензионирање

Ќе воведеме можност за предвремено пензионирање до максимум 5 години пред остварувањето на правото на пензија, со пропорционално намалување на надоместокот за пензија. [Извор: Изборна програма на СДСМ, (2016), „План за живот во Македонија“ (стр.215);] ОБРАЗЛОЖЕНИЕ: Ветувањето на  СДСМ дадено…