Максималната граница за плаќање придонеси не е укината, туку поместена

Ќе ја укинеме максималната горна граница за плаќање на придонеси на плата, со цел да го отстраниме регресивното даночно оптоварување на платите. Во моментов, поради постоењето на максималната горна граница за плаќање на придонеси на плата, на граѓанин коjшто има…