Не е решен проблемот со дивата депонија во Струга

  Ветување: Решавање на проблемот со дивата депонија во Струга. Граѓаните ќе имаат чист град, отпадоците ќе се собираат и ќе се носат во регионалната депонија  [Изборна програма за локалните избори 2017 г. на градоначалникот на Општина Струга, Рамиз Мерко,…

Општината може да не се согласи за депонија, но Владата може да наложи поинаку

  Градоначалникот на Општина Дебарца Зоран Ногачески даде изјава во врска со намерите да се изгради Интегриран систем за управување со отпадот во Југозападниот регион, која ја оценуваме како делумна вистина: Треба да се склучи спогодба и со таа спогодба…

Охрид не доби регионална депонија

  Проект: Изградба на регионална депонија за цврст отпад Опис: Како дел од југозападниот регион, ќе вложуваме напори и во целост ќе ја поддржуваме изградбата на регионална депонија. Со ова ќе придонесеме за правилно складирање и управување на цврстиот отпад,…