Не е формиран регионален родов омбудсман

  Ветување: Во првите 180 дена ќе предложиме создавање на институција – Регионален родов омбудсман кој ќе се грижи за реализација на политиките за еднакви можности на жените и мажите на Западен Балкан. [Извор: Изборна програма на СДСМ, (2016), „План…