Земјоделците не добија бенефициран стаж

  Ќе овозможиме остварување на бенефициран работен стаж на земјоделците, за 12 месеци работа, да им се признае работен стаж од 13 месеци. [Извор: Изборна програма на СДСМ, (2016), „План за живот во Македонија“ (стр.90 и стр.222); датум: декември 2016]   …