Сè уште нема закон за поништување на мерките од лустрацијата

  Во Стратегијата за реформи во правосудниот сектор на Министерството за правда на РМ наведена е и следнава мерка која сè уште не е исполнета: Воспоставување на законска рамка за поништување на мерките и правните последици од процесот на лустрација…