Центар не ја доби ветената „вертикална шума“

Ќе се пристапи кон изградба на вертикално зеленило, односно зелени фасади и огради, како понов тренд во светските метрополи, во оние делови каде просторот за зеленило е лимитиран.   ОБРАЗЛОЖЕНИЕ: „Изградба на вертикално зеленило, односно зелени фасади и огради“, градоначалникот…