Спинови околу цената водата – пример Скопје

Фактите, како што е тој за евтината цена на водата во Македонија не беа презентирани. Наместо тоа, се изнаслушавме спинови околу новите цени и тоа од сите страни, поради што од „дрвјата“ не се гледа „шумата“   Пишува: Теофил Блажевски…

Шуто Оризари доби нов водовод

Проект: Водоснабдување за Шуто Оризари. Опис на проектот: Подобрување на мрежата за снабдување со вода во на- селбата Шуто Оризари со изградба на пумпна станица кај бул. „Босна и Хер- цеговина“, нов потисен цевковод до постојните резервоари и изградба на…

Изградбата на водоводот до Сончев град ги проби сите рокови

Проект: Изведба на првична водоводна мрежа од Патишка Река до Сончев град (Рок: септември 2015 година)                 Изведба на второстепена водоводна мрежа од Патишка Река до Сончев град (Рок: декември 2016 година)   ОБРАЗЛОЖЕНИЕ: Ветувањето на градоначалникот на Општина Сопиште Стевче…

Ратево не е приклучено на беровскиот водовод

  Приклучување на село Ратево во регионалниот систем за снабдување со вода на општина Берово. (Рок: 2014 година)   ОБРАЗЛОЖЕНИЕ Приклучување на селото Ратево на градскиот водовод на Берово вети пред локалните избори во 2013 година Драги Наџински, градоначалник на…

Изграден цевководот во Црквино

Проект: Водоснабдување на населеното место Црквино Опис: Со проектот е предвидена изградба на доводен цевковод од изворот до резервоарот со препумпна станица, со вкупна должина од 1.620 метри. По должината на трасата за нормално функционирање на цевководот кај пороите предвидена…

Двориште го чека ветениот водовод

  Проект: ВОДОВОДНИ СИСТЕМИ Изградба на современ систем за снабдување со вода во село Двориште. (Рок: декември 2014 година)   ОБРАЗЛОЖЕНИЕ Современ водоводен систем во селото Двориште вети пред локалните избори во 2013 година Драги Наџински, кандидат на ВМРО-ДПМНЕ за…