Општина Илинден доби контејнери за селектирање на отпадот

  Во предизборната програма на градоначалникот на Општина Илинден, Жика Стојановски, се наоѓа и ветување поврзано со заштитата на животната средина за кое оценуваме дека е во тек. Проектот обезбедува набавка на опрема за примарна селекција на комунален отпад, како…

Не е изградена нова поликлиника во Општина Илинден

  Проект: Изградба на здравствен дом – поликлиника Опис на проектот: Проектот има за цел изградба на нова поликлиника – здравствен дом за потребите на сите граѓани. Проектот ќе биде реализиран од страна на приватен инвеститор. (Рок: 2013-2017 година)  …

Отворен е Дневен центар за стари лица во Општина Илинден

  Проект: Отворање Дневен центар за стари лица во Општина Илинден Опис  на  проектот:   Старите  лица  заслужуваат  соодветна  заштита  и  грижа.  Дневните центри се вонинституционална форма на заштита, која овозможува секојдневно меѓусебно дружење на старите лица, како и поттикнување на…