Министерствата објавија само дел од документите од јавен карактер

Наместо во септември, отворањето на градинката во Куманово пролонгирано за декември

Максималната граница за плаќање придонеси не е укината, туку поместена

Прeчистителната станица во Прилеп сè уште се гради

Делумно спроведена легализацијата на бесправните објекти во Кисела Вода

Изградбата на градинката во Кавадарци доцни три години

Почна регулацијата на Виничка Река

Споменикот на Мајка Тереза на плоштадот во Скопје сè уште се гради

Отворена е новата претоварна станица за смет во Тетово

Велес доби уреден градски стадион, но не и нова трибина и атлетска патека

Мандатите завршија – колекторот за отпадни води за Глумово, Шишево и Грчец недовршен

Улицата „Скупи“ е проширена, кружниот тек ќе почека

Не е целосно завршена фискултурната сала во СУГС „Боро Петрушевски“

Фекалната канализација во Волково, Кисела Јабука и Стопански Двор не е доизградена

Реконструирани само дел од улиците во Центар

Не е довршена реставрацијата на Саат-кулата во Неготино

Повеќето градинки во Гегелија со заменети покриви

Не е завршена реконструкцијата на улиците во Стар Аеродром