Направена само половична реконструкција на интернатот во Кавадарци

Недовршена реконструкцијата на ОУ „Ванчо Прке“ – Штип

Сè уште не е завршена конзервацијата на црквата „Св.Ѓорѓи“ во Струга

Двориште го чека ветениот водовод

Пречистителната станица во Гевгелија сè уште не е изградена

Четврта среќа за набавка на радари за Охридското Езеро

Уште не зататнила скапо платената фабрика за селекција на отпадот во Прилеп 

Вработени преку лотарија во „Македонски шуми“ се уште „дремат“ дома

Сменет кровот на ОУ „Мирче Ацев“, но не и на ОУ „Ѓорче Петров“

Видеонадзор само во некои автобуси на ЈСП

Владата вети континуирано, а само еднаш даде субвенции на младите претприемачи

Доцни поставувањето на нови автобуски постојки во Скопје

Доцни реконструкцијата на улицата „Маџари“

„Умните“ билети сè уште не „поминуваат“ во приватните автобуси

Конзервацијата на црквата „Св. Богородица Захумска“ во с. Трпејца се развлече шест години

Сè уште нема автоматизирана самопослуга за велосипеди

„Партизанска“ сè уште не е пробиена кон Ѓорче Петров

И после пет години, клучката Брвеница уште во доизградба