Граѓаните на Штип ќе плаќаат поевтина вода за пиење

Пензиите се усогласуваат двапати годишно, но нема вонредно зголемување

Се воведува нова стипендија за идните одделенски наставници

Сите министерства сè уште не ја објавија целата листа документи од јавен карактер

Привремено саниран покривот на училиштето “Гоце Делчев” во Гостивар

Министерствата објавија само дел од документите од јавен карактер

Наместо во септември, отворањето на градинката во Куманово пролонгирано за декември

Максималната граница за плаќање придонеси не е укината, туку поместена

Прeчистителната станица во Прилеп сè уште се гради

Делумно спроведена легализацијата на бесправните објекти во Кисела Вода

Изградбата на градинката во Кавадарци доцни три години

Почна регулацијата на Виничка Река

Споменикот на Мајка Тереза на плоштадот во Скопје сè уште се гради

Отворена е новата претоварна станица за смет во Тетово

Велес доби уреден градски стадион, но не и нова трибина и атлетска патека

Мандатите завршија – колекторот за отпадни води за Глумово, Шишево и Грчец недовршен

Улицата „Скупи“ е проширена, кружниот тек ќе почека

Не е целосно завршена фискултурната сала во СУГС „Боро Петрушевски“