Улицата „Скупи“ е проширена, кружниот тек ќе почека

Не е целосно завршена фискултурната сала во СУГС „Боро Петрушевски“

Не е целосно завршена фекалната канализација во Волково, Кисела Јабука и Стопански Двор

Реконструирани само дел од улиците во Центар

Не е целосно завршена реставрацијата на Саат-кулата во Неготино

Повеќето градинки во Гегелија со заменети покриви

Не е завршена реконструкцијата на улиците во Стар Аеродром

Општина Ѓорче Петров не ги заврши сите детални урбанистички планови

Не се заменети прозорците на сите училишта и градинки во Центар

Кејот на реката Луда Мара не е доизграден до Брушански мост

Доцни изградбата на училиштето во прилепската населба „Сточен Пазар“

Реставрацијата на Цареви Кули сѐ уште не е завршена

Гасоводната мрежа во Струмица сè  уште се гради

Од ветените 60, десетина згради во Центар добија енергетски фасади

Само малку градинки во Општина Центар со енергетски фасади

Спортскиот центар „Ново Лисиче“ доби модерна фитнес сала, но не и ветената сала за бокс

Доцни изградбата на пречистителната станица во Струмица

Охрид сè уште не доби затворен базен