Изградбата на градинката во Кавадарци доцни три години

Почна регулацијата на Виничка Река

Споменикот на Мајка Тереза на плоштадот во Скопје сè уште се гради

Отворена е новата претоварна станица за смет во Тетово

Велес доби уреден градски стадион, но не и нова трибина и атлетска патека

Мандатите завршија – колекторот за отпадни води за Глумово, Шишево и Грчец недовршен

Улицата „Скупи“ е проширена, кружниот тек ќе почека

Не е целосно завршена фискултурната сала во СУГС „Боро Петрушевски“

Фекалната канализација во Волково, Кисела Јабука и Стопански Двор не е доизградена

Реконструирани само дел од улиците во Центар

Не е довршена реставрацијата на Саат-кулата во Неготино

Повеќето градинки во Гегелија со заменети покриви

Не е завршена реконструкцијата на улиците во Стар Аеродром

Општина Ѓорче Петров не ги заврши сите детални урбанистички планови

Не се заменети прозорците на сите училишта и градинки во Центар

Кејот на реката Луда Мара не е доизграден до Брушански мост

Доцни изградбата на училиштето во прилепската населба „Сточен Пазар“

Реставрацијата на Цареви Кули сѐ уште не е завршена