Велес доби уреден градски стадион, но не и нова трибина и атлетска патека

Мандатите завршија – колекторот за отпадни води за Глумово, Шишево и Грчец недовршен

Улицата „Скупи“ е проширена, кружниот тек ќе почека

Не е целосно завршена фискултурната сала во СУГС „Боро Петрушевски“

Фекалната канализација во Волково, Кисела Јабука и Стопански Двор не е доизградена

Реконструирани само дел од улиците во Центар

Не е довршена реставрацијата на Саат-кулата во Неготино

Повеќето градинки во Гегелија со заменети покриви

Не е завршена реконструкцијата на улиците во Стар Аеродром

Општина Ѓорче Петров не ги заврши сите детални урбанистички планови

Не се заменети прозорците на сите училишта и градинки во Центар

Кејот на реката Луда Мара не е доизграден до Брушански мост

Доцни изградбата на училиштето во прилепската населба „Сточен Пазар“

Реставрацијата на Цареви Кули сѐ уште не е завршена

Гасоводната мрежа во Струмица сè  уште се гради

Од ветените 60, десетина згради во Центар добија енергетски фасади

Само малку градинки во Општина Центар со енергетски фасади

Спортскиот центар „Ново Лисиче“ доби модерна фитнес сала, но не и ветената сала за бокс