Не е изградена браната „Конско“

Нема абер од новиот мост на реката Бабуна во Богомила

Над 1.400 ученици на О.У. „Исмаил Ќемали“ во Чаир, следат настава во мизерни услови

Не се намали времето за чекање за операција на катаракта

Не е изградено ветеното основно училиште во Горно Нерези

Не е направена темелна реконструкција на ОУ „Јоаким Крчовски“ во Волково

Сè уште нема нова градинка во Волково

Учениците од ОУ „Петар Мусев“ не добија нова спортска сала

Карпош не доби локална гасоводна мрежа за 8.000 домаќинства

Не е започната изградбата на социјалните станови во Општина Бутел

Не е формиран инкубатор за мали претпријатија во Општина Кисела Вода

Не е објавен конкурс за изградба на нова спортска сала за Работнички

Основното училиште во с. Черкез, се уште без спортска сала

Не е изградена нова поликлиника во Општина Илинден

Велес не доби покриен градски пазар

Дабничка Река во Прилеп не е покриена – ниту „ш“ од шеталиштето

Базенот во Кочани остана непокриен

Струмица не ги доби двата ветени булевара