Пругата Битола – Кременица стаса само до првиот километар

Трамвајот во Скопје само пуста желба

Штипското ОУ „Славејко Арсов“ сè  уште без ветените училници

Фабриката за етанол со нови 1.000 работни места „испарува“?

Ветените 12 милиони евра од „Мадерсон“ од „Бунарџик“ ги одвеа ветрот

Северниот булевар во Кавадарци не е реконструиран

Струмица не доби втора подземна сообраќајница

Не е изградено ново основно училиште во Визбегово

„Не слета“ новиот систем за воздухопловна навигација

Не е направена надградба на ОУ „Тихомир Милошевски“ во Ново Село

Средното „Ѓошо Викентиев“ во Кочани остана без интернат

ОУ „Блаже Конески“ во Аеродром сè уште не доби енергетска фасада

Ни трага ни глас од Дом на културата во Тафталиџе 2

Пушачите се уште ја чекаат апликацијата за пресметка на буџетот за цигари

Виница не го доби ветениот затворен пазар

Дојран не го доби ветениот рибен пазар

Улицата „Волковска“ сè уште чека проширување и тротоари

Средното училиште Кочо Рацин сè уште чека нова зграда