ОУ „Александар Здравковски“ во Јегуновце не доби спортска сала

Градинката во Бардовци остана за промоција во новата изборна кампања на Јакимовски

Изградбата на десниот фекален колектор на реката Вардар сè уште не е почната

Стаклената пирамида во Прилеп остана само празно ветување

Ништо од елитната населба „Градина“ во Прилеп

Конгресниот центар во Охрид не е изграден

Нема поставени сончеви колектори на училишта во Ѓорче Петров

Не е изграден нов сточен пазар во Чешиново-Облешево

Тетовци сѐ уште чекаат јавен градски превоз

Индустриска зона Визбегово не е урбанизирана и нема инфраструктура

Мала Речица е се уште без основно училиште

Ништо од проектот „АРМ мој вистински дом“

Не е изградена индустриската зона во село Речица, Куманово

Не е изградена спортска сала во Бутел 2

Сè уште нема автомати за издавање документи

Не е изградена регионалната градинка во Општина Теарце

Улицата „Даме Груев“ не стана булевар

Не е изградена спортска сала во ОУ „Јоаким Крчоски“ во Волково