ДУИ: Промена на законот за нотари

Решавање на проблемот на недостатокот на албанскиот јазик во Законот за нотари. Образложение: „Министерството за правда веќе го подготви првиот нацртзакон за нотари во согласност со Законот за употребата на јазиците и наскоро ќе влезе во владина и собраниска процедура. Сите закони треба да ја одразуваат рамката што го дава законот за користење на албанскиот јазик. Еден од нив е законот за нотери. Нацрт-верзијата на законот е подготвена и вграден е албанскиот јазик во службена употреба во сите заверени  нотерски…

ДУИ: Проект за подобрување на хидролошкиот режим на реката Вардар

ДУИ: Реконструкција на патниот правец Скопје-Танушевци

ДУИ: Модернизирање на железничката инфраструктура

ДУИ: Изградба на патен правец Кичево-Бошков Мост

ДУИ: Изградба на автопат Гостивар-Ќафасан

ДУИ: Изградба на 25-30 индустриски комплекси во технолошката зона во Тетово

ДУИ: Електронски услуги на албански јазик

ДУИ: Изградба на нов универзитетски комплекс за ДУТ во Скопје

ВМРО-ДПМНЕ: Закон за издавачката дејност

ДУИ: Изградба на библиотека и спортска сала во ДУТ