Категорија...

Се истражува

ДУИ: Промена на законот за нотари

Решавање на проблемот на недостатокот на албанскиот јазик во Законот за нотари. Образложение: „Министерството за правда веќе го подготви првиот нацртзакон за нотари во согласност со Законот за употребата на јазиците и наскоро ќе влезе…

ДУИ: Реконструкција на патниот правец Скопје-Танушевци

„Реконструкција на патниот правец Скопје-Танушевци и патиштата кои водат до Бреза и Малино. Реконструкцијата на преостанатиот дел на патниот правец Скопје-Танушевци ќе продолжи се до негово целосно асфалтирање.“

ДУИ: Модернизирање на железничката инфраструктура

„Модернизирање на железничката инфраструктура Коридор 8 Кичево-Лин.  За овој проект изготвен е главниот идеен проект. Според ветувањето на ДУИ ќе започне основниот проект и физибилити студијата за изградба на железницата, проект за кого е…

ДУИ: Изградба на патен правец Кичево-Бошков Мост

„Руга е Арберит“ (Патен правец Кичево-Бошков Мост).  Ќе се изгради нов пат кој ќе претставува ново крило во патниот правец „Руга е Арберит“ и ќе го поврзува Кичево со Дебар, а ќе продолжи во делот кој се гради во Албанија.

ДУИ: Изградба на автопат Гостивар-Ќафасан

„Автопатот Гостивар-Ќафасан е едно од предизборните ветувања на Демократската Унија за Интеграција. Заедно со автопатот Скопје-Блаце предвидуваат дека инвестицијата би достигнала  околу 600 милиони евра. Автопатот би се изградил со…

ДУИ: Изградба на 25-30 индустриски комплекси во технолошката зона во Тетово

За Демократската унија за интеграција и натаму ќе останат приоритет индустриската технолошка зона на Тетово, која ја основавме на 28 мај 2010 и предвидено е таму да се изградат околу 25-30 индустриски комплекси. Технолошката индустриска…

ВМРО-ДПМНЕ: Закон за издавачката дејност

Со овој закон ќе се уредат условите за вршење на издавачката дејност во Република Македонија, правата и обврските во вршењето на дејноста, како и другите аспекти кои се од значење за развојот на дејноста. Со Законот ќе се придонесе кон…