ВМРО-ДПМНЕ: Биометричка технологија при регистрација на невработените лица

Воведување на биометричка технологија при регистрација на невработените лица во системот на АВРМ, при што грешките од субјективна причина ќе бидат елиминирани, a истовремено се овозможува регистрација на невработените во системот без присуство на службеник. [Рок: септември 2013]

Образложение:

Иако ветено, биометричката технологија при регистрација на невработени лица, во АВРМ се уште не е пуштена во употреба.