ВМРО-ДПМНЕ: Имплементација на измените и дополнувањата на Кривичниот законик

Имплементација на измените и дополнувањата на Кривичниот законик од април 2011 година, кои се однесуваат на соодветно регулирање на кривичните дела Поткуп и Противзаконито посредување, согласно со Кривичната конвенција за корупција на Советот на Европа и на нејзиниот Дополнителен протокол; [Рок: 2011]

Образложение:

Ветувањето се истражува