ВМРО-ДПМНЕ: ИТ-стандарди во државните институции

Утврдување на сигурносни мерки и препораки за заштита и развој на ИТ- системи, чија примена ќе биде задолжителна од страна на државните институции. Носител: Министерството за информатичко општество и администрација. Буџет: 25.000 евра. [рок: декември 2011]

Образложение:

Изготвен е документ „Информација за  ИТ стандарди во државните институции“ од страна на Министерството за информатичко општество и администрација, кој е објавен во октомври 2011 година.

Линкови: