ВМРО-ДПМНЕ: Логистичко-информатички систем (ЛИС) и Географско-комуникациски информатички систем (ГКИС)

Во соработка со САД ќе воведеме Логистичко-информатички систем (ЛИС) и Географско-комуникациски информатички систем (ГКИС). [Рок: 2012]

Образложение:

Во август 2011 година беа воведени Логистичко -информатичкиот систем (ЛИС) и Географско-комуникацискиот информатички систем (ГКИС). [Ажурирано на: 17.04.2012]

Линкови: