ВМРО-ДПМНЕ: Локална регулаторна гилотина

Со проектот ќе се поедностават административните процедури од страна на општините за услуги што се во нивна надлежност. Во таа насока ќе им помогнеме на општините со трансфер на знаење и искуства стекнати при правење на регулаторна гилотина на централно ниво. [Рок: 2012 година]

Образложение:

По пребарување на темата на ветувањето, не се најдени никакви информации. Ова ветување не е спомнато ни во Отчетот и поради тоа се оценува како неисполнето.

Оценето од: Марија Теговска