ВМРО-ДПМНЕ: Модернизација на интернет-страницата на МВР

Интернет-страницата на МВР ќе ја модернизираме и ќе овозможиме директна комуникација со инспекторите за прифат, за превенција, командирите и одговорните во станиците.

Образложение:

Новата интернет-страница на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија беше промовирана и пуштена во употреба на 20 јуни 2011 година. Ова ветување се оценува како исполнето. [Ажурирано на: 04.04.2012]

Линкови: