ВМРО-ДПМНЕ: Набавка на нови моторни и електромоторни гарнитури

Со цел подигнување на квалитетот на услугата која се нуди во патничкиот железнички сообраќај ќе се изврши набавка на нови 3 дизел-моторни гарнитури и 2 електромоторни гарнитури. Секоја гарнитура опфаќа помеѓу 250 и 300 седишта односно 4-делни гарнитури. Вредноста на оваа набавка изнесува околу 25 милиони евра, а истите ќе се обезбедат од меѓународни финансиски институции. [Рок: 2013-2016 година]

Образложение:

Ветувањето се истражува