ВМРО-ДПМНЕ: Набавка на опрема за гаснење на шумски пожари

Ќе спроведеме набавка на опрема за гаснење на шумски пожари во рамки на проектот „Зајакнување на националната подготвеност за шумски пожари“ поддржан од ФАО. Со набавката ќе се обезбеди лична опрема за пожарникарите со која ќе располага ЈП Македонски шуми со цел унифицирање на опремата и поголема заштита. [Рок: ноември 2011]

Образложение:

Извршена е набавка на опрема за гаснење на шумски пожари во рамки на проектот „Зајакнување на националната подготвеност за шумски пожари“. [Ажурирано на: 09.04.2012]

Линкови: