ВМРО-ДПМНЕ: Набљудувачки статус во Организацијата на американските држави

Владата ќе се заложи за добивање на набљудувачки статус на Република Македонија во Организацијата на американските држави, мултилатерален форум каде членуваат огромното мнозинство на земји од Јужна Америка.

Образложение:

Во мај 2011 година Република Македонија доби постојан набљудувачки статус во Организацијата на американските држави. Ова ветување се оценува како исполнето. [Ажурирано на: 03.04.2014]

Линкови: