ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Форум на македонски експерти во странство“

Ќе се формира Форум на македонски иселеници – стручни лица во своите области на дејствување, со кои ќе се остварува постојан контакт и кои ќе бидат ангажирани и консултирани за значајни прашања од областа во која тие работат. [Рок: 2011 – 2015]

Образложение:

По пребарување на темата на ветувањето, не се најдени никакви информации. Ова ветување не е спомнато ни во Отчетот и поради тоа се оценува како неисполнето.

Забелешка*: Како краен рок за исполнување на ветувањето е земен април 2014 година, бидејќи тој месец истекува мандатот на владата.

Оценето од: Дејан Димитриевски