ВМРО-ДПМНЕ: Изградба на депонии и интегриран систем за управување со отпад

Ќе изградиме депонии и ќе воспоставиме интегриран систем за управување со отпад во Полошкиот регион и Југоисточниот регион преку концептот на јавно-приватно партнерство. [Рок: 2013 година]

Образложение:

Ветувањето се истражува