АНАЛИЗА: Европскиот суд во Стразбур станува фактор за разрешување на судии

Важен новитет е основот за разрешување на судија кој при одлучувањето не ги применува ставовите изразени во конечните пресуди на Европскиот суд за човекови права. Со ова се дава до знаење дека судиите мора да ги почитуваат пресудите од…

Целосно игнорирани препораките од Венецијанската комисија за Законот за заштита на приватноста

И покрај критиките на Венецијанската комисија кои беа опширно образложени со насоки и препораки за подобрување на текстот на законот, владата буквално го изгласа истиот текст на законот без членот 2 од претходниот закон. …

Упатства за запишување, дополнување и бришење од избирачкиот список

Како да ги ажурирате Вашите податоци во избирачкиот список, (запишување, бришење или промена/дополнување), кои се обврските на Државната изборна комисија во ваков случај и како да ја побарате правдата пред Управниот суд ако не сте задоволни…