Македонија – земја без весници

Ако новата власт има добри намери, своето влијание во весниците нема да го остварува со притисоци и уцени, туку со отвореност и соработка со овие важни посленици на јавниот збор, објективноста, слободата и демократијата

Отчет: Битно „Остваруваме!“ Што и како не е важно!

Груевски и без избори побрза да го даде Отчетот. Дали пребрза или пак побрза да ја отпее својата лебедова песна во залулканоста со своите „успеси“. Изборите се одложуваат, но илузијата за успешноста на оваа власт и натаму ќе се подгрева

Што може Иванов: Оставката е разумен компромис

Политичарот е одговорен и за она што го прави и за она што не го направил (а требало да го направи), но и за она што некој друг ќе го направи, а по силата на хиерархијата може нему да му се припише. Како и да е, тоа е дел од занимавката со…

Деформирана демократија: Институциите се мртви, остануваат партиите

Што е поважно - државата или партијата? Тоа е прашање кое e, верувам, во потсвеста на просечниот македонски граѓанин. Секојдневно бомбардиран со информации кои јасно не ги раздвојуваат партиските од државните интереси, тој го губи осетот…