ДУИ: Изградба на нова Општа болница во Струга

Реконструкција на објектите на ЈЗУ.  Проектот за реконструкција на објектите на јавните здравствени установи заедно со нивно снабдување со модерна опрема за здравството ќе овозможи подобрување на здравствените услуги и подобрување на…

ДУИ: Стратегија за развој на туризмот

„Студија за развој на алтернативниот и рурален туризам. Алтернативниот туризам е многу широко поле, кој во себе вклучува неколку видови на туристички пакети. Повеќето од албанските села во Македонија, кои се простираат во регионот на…

ДУИ: Реконструкција на патниот правец Скопје-Танушевци

„Реконструкција на патниот правец Скопје-Танушевци и патиштата кои водат до Бреза и Малино. Реконструкцијата на преостанатиот дел на патниот правец Скопје-Танушевци ќе продолжи се до негово целосно асфалтирање.“

ДУИ: Модернизирање на железничката инфраструктура

„Модернизирање на железничката инфраструктура Коридор 8 Кичево-Лин.  За овој проект изготвен е главниот идеен проект. Според ветувањето на ДУИ ќе започне основниот проект и физибилити студијата за изградба на железницата, проект за кого е…

ДУИ: Изградба на патен правец Кичево-Бошков Мост

„Руга е Арберит“ (Патен правец Кичево-Бошков Мост).  Ќе се изгради нов пат кој ќе претставува ново крило во патниот правец „Руга е Арберит“ и ќе го поврзува Кичево со Дебар, а ќе продолжи во делот кој се гради во Албанија.

ДУИ: Изградба на автопат Гостивар-Ќафасан

„Автопатот Гостивар-Ќафасан е едно од предизборните ветувања на Демократската Унија за Интеграција. Заедно со автопатот Скопје-Блаце предвидуваат дека инвестицијата би достигнала  околу 600 милиони евра. Автопатот би се изградил со…