Андреј Жерновски: Изградба на ново основно училиште во Капиштец

Наша цел е општина Центар да биде општина со најдобри училишта, и во смисла на просторни и работни услови и во смисла на квалитет на воспитно-образовниот процес. За таа цел, во претстојниот четиригодишен период ќе пристапиме кон изградба на…

Андреј Жерновски: Гасификација на Општина Центар

Гасификација на Општина Центар со што ќе се овозможат помали сметки за греење и повисоки еколошки перформанси. Гасификацијата ќе се одвива во две фази - во првата фаза ќе се приклучат поголемите потрошувачи, а во втората ќе се…

ВМРО-ДПМНЕ: Воспоставување на инфо-центар 24/7 во рамките на Министерството за надворешни работи

Цел на овој проект е поголема достапност до сите информации за работата и услугите на Министерството надворешни работи, за сите засегнати граѓани и странки. Истото ќе допринесе за побрзото информирање, но и извршување на потребите на сите…

Ратко Димитровски: Изградба на 42 социјални станови

„Ќе обезбедиме соодветни услови за почнување со изградба на станбен комплекс наменет за корисници на социјална помош. За таа цел ќе пристапиме кон инфраструктурно и комунално уредување на просторот. Во соработка со Владата на Република…

Владимир Талески: Ќе изградиме нов стадион во Битола

Ќе бидат изградени три нови трибини, а ќе се реконструира сегашата јужна трибина. Ќе изградиме фудбалски стадион кој Битола од Хераклеја до денес никогаш го немала. Реализацијата на проектот ќе почне од 1 јуни, а најголемата инвестиција и…

ВМРО-ДПМНЕ: Реконструкција на Здравствен дом Крива Паланка

Предвидена е целосна реконструкција и адаптација на сутеренскиот простор со површина од 500 м2, во кој ќе се сместат ургентен центар, амбуланти, лабораторија, перална и стерилизација, тоалети и гардероби за персонал. Исто така, ќе се изврши…

Андреј Жерновски: Изградба на нова детска градинка во Капиштец

Наша цел е општина Центар да биде општина со најдобро целодневно окружување на нашите најмлади сограѓани, и во смисла на условите за престој и во смисла на квалитет и нега на воспитување. За таа цел, во престојниот четиригодишен период ќе…

Андреј Жерновски: Боемска улица во Дебар Маало

Оформување на посебна Боемска улица во Дебар Маало, по терк на Белградската Скадарлија, каде ќе се чува и негува посебниот скопски шарм, на потегот од ресторан Идадија до Градежниот факултет - по целата должина на сегашната улица Раде…

Андреј Жерновски: Субвенции за купување нов велосипед

 Рефундирање на 30% од цената за купен нов велосипед за граѓаните на општина Центар   Образложение: На 29 мај 2014 година Советот на Општина Центар, на предлог на градоначалникот Андреј…

ВМРО-ДПМНЕ: Ремонт на железничката пруга Ногаевци – Градско – Неготино

Овој зафат е дел од проектот за ремонт на три делници од железничкиот Коридор 10, со средства обезбедени од Европската банка за обнова и развој. Реализацијата на овој проект е во насока на зголемување на безбедноста, како и зголемување на…

ВМРО-ДПМНЕ: Билети за повеќе патувања

Овој проект предвидува покрај постојните месечни, повратни и билети во еден правец воведување на нов тип на билети со можност за повеќе патувања (10 патувања).Со издавањето на овој билет МЖ Транспорт АД ќе одобрува 30% попуст од редовната…

ВМРО-ДПМНЕ: Рехабилитација, надградба и реконструкција на поголемите железнички станици

  Со рехабилитирање и реконструкција на дел од постојните железнички станици на Коридор 10 и кракот 10-д согласно добрите практики во ЕУ, се овозможува поквалитетна и побрза услуга за патниците, ќе се воведат современи системи за…

ВМРО-ДПМНЕ: Изградба на клучка Смилковци на обиколницата на Скопје

Со изградбата на оваа клучка ќе се доврши сообраќајното решение на обиколницата на Скопје и ќе се овозможи пристап на населението кое гравитира во овој дел од градот до автопатот. Буџет: проценета вредност 600 илјади евра   …

ВМРО-ДПМНЕ се обиде да го прикрие случајот „Актор“

Подолг период институциите работат за да утврдат дали има или нема нешто што е преземено од фирмата („Актор“ ), а е противзаконски. Од друга страна апсолутно е сигурно дека сите постапки кои зависеле од државните институции се…