ВМРО-ДПМНЕ: Довршување на конзерваторско реставраторските работи и ревитализација на Скопското кале

Прва фаза: конзервација, реставрација и презентрација на архитектонските остатоци од праисторискиот, античкиот и средновековниот период констатирани со археолошките истражувања 2007-2011 година според подготвен проект; конзервација,…

ВМРО-ДПМНЕ: Културно наследство на Република Македонија

Археолошко-туристички проект: археолошки истражувања, конзервација, реставрација, реконструкција и пре-зентација. Носител: Управа за заштита на културното наследство. Конзерваторско-реставраторски проект на живопис и архитектура на…

ВМРО-ДПМНЕ: Филмски центар

Изградба или адаптација на филмско студио, како и набавка на филмска опрема со цел формирање на филмскицентар со сопствена филмска техничка база. Носител: Министерството за култура.

ВМРО-ДПМНЕ: Зголемување на буџетот за национална филмска дејност

Зголемување на буџетот во филмската дејност за поддршка на нови македонски филмови од сите жанрови. Посебен акцент ќе се стави на филмови во чија содржина ќе се афирмираат периоди од македонската историја (2012 – 3 милиони евра, 2013 – 4…

ВМРО-ДПМНЕ: Формирање на нови организациски единици во Македонската опера и балет за модерни танци

Со формирањето на посебна организациска единица за современ танц во МОБ, ќе се овозможи развивање на македонското кореографско творештво како спој на нашата извонредна танцова историја и традиција и современото танцово творештво. Исто така,…

ВМРО-ДПМНЕ: Санација и реновирање на библиотеката во Крива Паланка

Со санацијата и реновирањето на библиотеката ќе се подобрат не само условите за работа, туку ќе се обезбедат и соодветни услови за заштита на книжевниот фонд што го поседува библиотеката во Крива Паланка. Буџет: 250. 000 денари. Носител:…

ВМРО-ДПМНЕ: Реконструкција на киносалата во Делчево

Со реконструкцијата на киносалата овој град ќе добие современ простор за презентација на филмовите од богатата македонска и светска кинематографска продукција. Буџет: 1,5 милион денари. Носител: Центар за култура „Никола Јонков Вапцаров“ –…

ВМРО-ДПМНЕ: Адаптација на галерискиот простор во Демир Капија

Адаптацијата на просторот во Домот за култура „Мирка Гинова“ ќе придонесе за заживување на активностите од областа на ликовната уметност во регионот. Галерискиот простор ќе ги стимулира сите млади уметници за реализација на низа изложби и…