Македонска пошта допрва со услугата за „онлајн-продавници“

Овие услуги ќе се понудат на бизнис-заедницата на територијата на Република Македонија, како и на компаниите кои нудат интернет-продажба и истите ќе претставуваат нивна логистика за успешно развивање на нивните бизнис-идеи. Под…

Експресниот пат Велес-Штип сè уште не е готов

Вкупната должина на овој пат (Велес - Штип, до Кадрифаково н.з.) е 24,3 км. Реализацијата на овој проект се изведува во три фази од кои првата фаза, односно рехабилитацијата на делницата клучка Велес (трета лента)–Лозово–Сарамзалино во…

Доцни новиот Моде-С секундарен набљудувачки радар

а) Набавка, инсталација и пуштање во работа на нов Моде-С секундарен набљудувачки радар (Mode-S Enhanced Surveillance Ground Station Implementation) со кој ќе се замени постојниот радарски систем Томсон, а наедно значително ќе се…

Реконструкцијата на водоводот во Ресен почна со задоцнување од една година

Грижата за обезбедување чиста и пивка вода за секој жител на нашата општина и воспоставување на водоснабдителен систем што ќе ги задоволи потребите на секој дом во општината Ресен е процес којшто континуирано се одвива. Во насока на…

Копанки не го доби системот за вештачки снег

Со цел да се развијат и максимално да се унапредат можностите кои ги нуди скијачкиот центар Копанки на Пелистер, АД ЕЛЕМ започна со инвестициите во овој скијачки центар за повторно да биде еден од омилените зимски туристички центри во…

Уредување на јавните површини зад Градски ѕид

Ново урбано уредување и хуманизирање на површините зад Градски ѕид по целата негова должина со оформување на шест нови пјацети. ОБРАЗЛОЖЕНИЕ Градоначалникот на  Општина Центар, Андреј Жерновски, пред три години во кампањата…

Нема видеонадзор како сообраќајците контролираат

Со овој проект планирано е да се воспостави видеонадзор на местото на кое полициските службеници вршат контрола на возила и возачи. Со тоа ќе се постигне поголема лична безбедност на полициските службеници при вршење на полициските…