По тој повод, Фондацијата Метаморфозис во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација го одбележува денот со ново едукативно видео за подигнување на свесноста кај младите за потребата од побезбедно и поодговорно користење на онлајн технологиите и мобилните телефони.