Категорија...

Доследно

ВМРО-ДПМНЕ: Лекови на рецепт од 1 до 31 во месецот

Со воведувањето на централизираниот ИТ-систем во ФЗОМ, како и со интегрираниот здравствен информатички систем и електронската здравствена картичка во Р. Македонија се овозможува постепено укинување на квотите нааптеките. Со информатичкиот…

ВМРО-ДПМНЕ: Воведување на Е-проверки, Е-фактурирање, Е-пријавување и Е-осигурување

Централизацијата на ИТ-системот на ФЗОМ ќе овозможи електронски пријави/одјави на осигуреници, со што ќе се олесни работењето преку намалено администрирање на документација и ќе се заштеди на време и средства нафирмите и граѓаните. Носител:…